Tag: Solar Cells

Categories Industrial

โรงงานโซล่าเซลล์ ทางเลือกใหม่ของคนรักษ์โลก

                ในโลกยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นทุกวันทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนำพลังงานสะอาดอย่าง “พลังงานแสงอาทิตย์” มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า ผ่านกระบวนการของโซล่าเซลล์ แต่การจะใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้นั้นจำเป็นต้องใช้ โรงงานโซล่าเซลล์ ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยติดตั้งเครื่องมือที่ได้มาตรฐานให้ซะก่อน รู้จักการทำงานของโซล่าเซลล์                 การทำงานอันแสนชาญฉลาดของโซล่าเซลล์ สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า มันจะเปิดรับแสงแดดเข้ามาแล้วนำเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วส่งต่อไฟฟ้านั้นเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการ เพราะแสงแดดไม่สามารถนำมาใช้ได้เลยทันที จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนรูปร่างและปรับแรงดันให้เหมาะสมก่อน…