Tag: ท่ออะคริลิค

ท่ออะคริลิค เหมาะกับงานประเภทไหน และมีคุณสมบัติอย่างไรท่ออะคริลิค เหมาะกับงานประเภทไหน และมีคุณสมบัติอย่างไร


อะคริลิค หรือ PMMA ย่อมาจากคำว่า “Poly Methyl Methacrylate” โพลิเมทิลเมทาไครเลต อะคริลิคสามารถนำมาขึ้นรูปได้หลากหลาย และสามารถขึ้นรูปได้ง่าย หนึ่งในนั้น คือ การนำอะคริลิคมาขั้นรูปเป็นท่ออะคริลิค วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรูจักกับท่ออะคริลิคว่าคืออะไร เหมาะกับงานประเภทไหน และมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ถ้าอยากรู้แล้วเราตามไปชมพร้อมๆ กันเลย ท่ออะคริลิค ...