Tag: การรีไซเคิลขยะพลาสติก

Categories Lifestyle

“ผลิตสินค้าพลาสติก – การรีไซเคิล” เรื่องควรรู้ในยุคนี้

            เมื่อปัญหาโลกร้อนหนักขึ้น พลาสติกได้กลายเป็นตัวร้ายที่ถูกเพ่งเล็ง ธุรกิจหลายอย่างเริ่มหันไปลองใช้สินค้าทดแทนกันมากขึ้น แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พลาสติกเหมือนเดิม เพราะมันสิ้นเปลืองกว่า เช่น กระดาษที่โดนน้ำแล้วพังง่าย ทำให้หลายคนตระหนักว่าการเลิกใช้พลาสติกไปเลยอาจไม่ใช่วิธีที่ดีสุด แต่การใช้พลาสติกจากผู้ผลิตสินค้าพลาสติกให้คุ้มค่า หยิบมาใช้ซ้ำหลายครั้ง หรือนำกลับมารีไซเคิล จะเป็นสิ่งที่ดีกว่า พลาสติกดีอย่างไร ข้อดีของพลาสติกที่ทำให้ปัจจุบันยังมีผู้ผลิตสินค้าพลาสติกออกสู่ตลาดอยู่เรื่อย ๆ คือ ช่วยป้องกันการซึมของวัตถุแปลกปลอมภายนอกได้เป็นอย่างดี เหนียว ทนทาน น้ำหนักเบา ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า และไม่เป็นสนิม แบ่งประเภทตามการรีไซเคิล…