4 ภัยเงียบในเรื่องสุขภาพ “คนทำโรงงานอุตสาหกรรม” ที่เราอาจจะไม่รู้ตัว

CategoriesIndustrialTagged

“งาน” นั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตเลยก็ได้ว่า เพราะว่าหากไม่มีงานก็ไม่มีเงิน แต่ถ้าหากมีงาน เราก็จะต้องพบความเสี่ยงจากหลาย ๆ อย่าง และหนึ่งในความเสี่ยงของ “การทำงานในอุตสาหกรรม” นั้นคือ ความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก ภัยเงียบต่าง ๆ จากการที่ทำงานในอุตสาหกรรม  ที่เราอาจจะยังไม่รู้ และรู้ไว้ก่อน เพื่อหาทางป้องกันได้ก่อนนะครับ 

โรคซิลิโคสิส (Silicosis )

เป็นโรคที่เกิดจากการเอา ฝุ่นซิลิกอนไดออกไซด์หรือเรียกว่าผลึกซิลิก้า ที่ส่วนมากจะพบในถ่านหิน และการ แกะสลัก เข้าไปสะสมไว้จำนวนมาก ๆ ซึ่งโรคนี้จะมีอาการคือ ไอ เหนื่อย หอบง่าย ไอแห้ง ไอเป็นเลือด สามารถเป็นวันณโรคปอดแทรกซ้อนได้ด้วยเช่นกัน 

โรคพิษสารทำละลายอินทรีย์

เป็นโรคที่เกิดจาก สารทำละลาย เข้าไปทำอันตราย หรือ ทำให้เกิดพิษต่ออวัยวะ ต่าง ๆ ในร่างกายของเรา  โดยพิษของสารละลายนั้นจะออกฤทธิ์แบบเฉียบพลินเช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน  ง่วง สับสน  ถ้าปล่อยไว้นาน ๆ จะเกิดอาการเรื้อรัง ทำให้ เกิดความเสื่อมกับประสาทส่วนกลาง และทำให้มีอาการผิดปกติทางจิต  และสารละลายบางตัวยังมีผลเสียต่อระบบสร้างเลือด ก่อให้เกิดโลหิตจาง เลือดออกง่าย และยังเป็นอันตรายต่อตับอีกด้วย 

โรคปอด และ ทางเดินหายใจ 

อีกหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับคนที่ทำงานในด้านอุตสาหกรรม นั้นคือ “โรคทางเดินหายใจ” ซึ่งเกิดจากการเอาฝุ่น เข้าไปในร่างกายในปริมาณมากเนื่องจากการสะสม ส ซึ่งอันตรายเริ่มต้นอาจจะเริ่มจาก ไอ และไอเรื้อรัง ไปจนถึงปอดมีปัญหาด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใช้เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 จะช่วยให้เรารู้คุณภาพของฝุ่นว่าราอยู่ท่ามกลางฝุ่นเยอะหรือไม่ ส่วนมากโรงงานอุตสาหกรรมจะมี เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ติดตั้งไว้ให้ใช้ 

โรคพิษจากโลหะหนัก 

เป็นโรคที่เกิดจาก การสะสมของคนที่ทำงานเกี่ยวการสารโลหะหนักปนเปือน เช่น สารตะกั่ว ปรอท แมงกานีส สารหนูโดยโลหะหนักนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบนั้นคือ  การเกิดพิษแบบเฉียบพลัน ซึ่งจะเป้นการรับสารโลหะหนักไปทีเดียวปริมาณมาก เช่น การกลืน ทำให้ ร่างกายเกิด มึนงง ตัวชา อาเจียน และถึงขั้นโคม่าได้ เลย และยังมีการสะสมในร่างถ้าหากได้รับปริมาณน้อย ๆ  เช่นกัน

นี้เป็นภัยเงียบจากโรคต่าง ๆ ที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับ ดังนั้นใครที่มีโอกาสเสี่ยง หรือ ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับ ทางที่ดีหาทางป้องกันไว้ด้วยก็ได้นะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง 

About the author