เลือกใช้รถเครนให้ถูกงาน เรื่องที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรู้

CategoriesConstructionTagged ,

ในการดำเนินธุรกิจของกิจการรับเหมาก่อสร้าง มักเป็นธุรกิจที่จะต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งหนักและเบา และยังรวมไปถึงเรื่องของขั้นตอนการทำงานที่สลับซับซ้อน ซึ่งส่งผลทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องเลือกใช้เครื่องจักรเข้ามาทำงานด้วย และรถเครนก็ถือเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง และควรที่จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทอีกด้วย

เครนมีกี่แบบ แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

ก่อนที่จะเข้าเรื่องของการเลือกใช้รถเครนให้ถูกต้องกับงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจถึงประเภทของเครนก่อน ว่าเครนแต่ละแบบมีความเหมือน แตกต่าง และเหมาะกับงานประเภทไหนกันก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ว “เครน” จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามการใช้งาน คือ

1. เครนชนิดอยู่กับที่ เครนประเภทนี้จะเป็นเครนที่มักจะถูกติดตั้งอยู่บนหอสูง มีขาตั้งหรือล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่ที่จำกัด อย่างเช่นที่จะเห็นได้บ่อยคือเครนที่ถูกใช้ที่บริเวณหน้างานก่อสร้างสำหรับตึกหรืออาคารที่มีระดับความสูงซึ่งจำเป็นต้องมีการลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ และการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ จากพื้นล่างสุดยอดตึก เป็นต้น

2. เครนชนิดเคลื่อนที่ได้ เครนประเภทงนี้คือเครนที่ถูกติดตั้งไว้บนยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ อย่างเช่นบนท่าเรือหรือแบบรถเครนที่เราเห็นกันทั่วไป เครนประเภทนี้จะประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับควบคุมและจะมีเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว สะดวกในการใช้งาน การเคลื่อนย้ายสถานที่ และการลำเลียงสนับสนุนงานรับเหมาที่ต้องการความคล่องตัว


รถเครน
กับงานที่ใช่ เลือกอย่างไรให้ลงตัว

อย่างที่รู้กันว่ารถเครนก็คือเครนประเภทหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของเครนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ และแน่นอนว่าในเครนกลุ่มนี้ก็ยังถูกแบ่งประเภทออกเป็นกลุ่มย่อยอีกด้วย ซึ่งเครนติดรถแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติและความสามารถในการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับเหมาจะต้องทำความเข้าใจถึงความเหมาะสมในการใช้งานก่อนตัดสินใจเลือกใช้เครนออกประจำการหน้างานก่อสร้าง

  • รถติดตั้งเครนชนิดล้อยาง รถติดตั้งเครนประเภทนี้คือรถที่เราจะเห็นได้ทั่วไปในงานก่อสร้างตามเขตเมือง ชานเมือง และพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นรถบรรทุกล้อยางที่มีเครนอยู่ด้านบนหรือที่ด้านหลังของตัวรถ เป็นรถที่สามารถทำความเร็วได้เทียบเท่ากับรถบรรทุกทั่วไป ทำงานในพื้นที่สมบุกสมบันพอใช้ได้ มีมุมเลี้ยวที่แคบสามารถเข้าพื้นที่กีดขวางทำมุมหักศอกได้ดี เพราะตัวรถใช้องศาในการเลี้ยวน้อย
  • รถติดตั้งเครนชนิดล้อตะขาบ รถประเภทนี้จะเหมาะกับการใช้ในหน้างานก่อสร้างที่บุกเบิกใหม่ นิยมใช้ในงานที่ต้องการเครื่องจักรที่มีความสมบุกสมบัน สามารถวิ่งบนพื้นผิวไม่สม่ำเสมอได้ดีและติดหล่มยาก เครนชนิดนี้มีความสามารถในการยกของหนักได้ดี แต่มีวงเลี้ยวที่กว้างและไม่เหมาะสำหรับใช้ในการเดินทางไกลกว่าหลายร้อยเมตรติดต่อกัน เพราะจะส่งผลต่อชุดกลไกของล้อ ทำให้สึกและเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
  • รถติดตั้งเครนขนาดเล็ก สำหรับงานก่อสร้างที่ไม่ได้มีขนาดหน้างานใหญ่มาก ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้รถบรรทุกที่มีการติดตั้งเครนขนาดเล็กสำหรับช่วยสนับสนุนงานก่อสร้างในขั้นตอนต่าง ๆ นิยมใช้เครนเพื่อทำหน้าที่ยกของที่เป็นสินค้าหรือวัสดุก่อสร้างขึ้นตัวรถบรรทุก มีขนาดไม่ใหญ่มาก ซึ่งก็จะมีทั้งเครนแบบพับหลังและแบบปกติ

ไม่ว่าจะเป็นหน้างานก่อสร้างแบบไหน จะงานใหญ่หรือเล็ก จะพื้นที่ไกลหรือใกล้ หรือจะเป็นการใช้ยกของหนักหรือเบา ผู้รับเหมาก่อสร้างก็ควรที่จะทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติของรถเครนแต่ละประเภทให้ดี เพื่อที่จะช่วยให้งานก่อสร้างและการขนย้ายเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างเต็มที่

About the author