รู้จักกับถังพักลมว่าคืออะไร มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง

CategoriesIndustrialTagged , ,

ถังพักลมเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่เรามักจะพบเห็นในการใช้ร่วมกับปั๊มลมอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นมาก เพราะจะช่วยลดภาระให้กับเครื่องปั๊มลมได้เป็นอย่างดี แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าถังชนิดนี้นั้น มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร การใช้งานต้องใช้งานแบบไหน และมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดในระบบอุตสาหกรรม วันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กัน

ถังพักลมคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

หน้าที่หลักของถังชนิดนี้คือช่วยในการกักเก็บลมจากปั๊มลมอุตสาหกรรมเพื่อจ่ายไปยังเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในโรงงาน โดยมีความสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ปั๊มลมทำงานได้อย่างดีขึ้นแล้ว ยังช่วยกักเก็บลมไว้ใช้งานยามฉุกเฉิน หรือในช่วงที่ปั๊มลมเกิดปัญหา โดยรูปทรงของถังจะมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งมีขนาดที่ใช้แตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้

  • ระบายความร้อนได้ดี

ถังพักลมจะช่วยระบายความร้อนที่มาจากปั๊มลมได้เป็นอย่างดี เพราะตัวถังเองจะมีพื้นที่ในการช่วยระบายความร้อนอยู่โดยรอบ จึงช่วยให้ลมอัดมีความร้อนไม่มากจนเกินไปจนเกิดอันตรายได้

  • ช่วยให้ปั๊มลมได้มีเวลาพัก

ถังจะช่วยในการเก็บลมจากปั๊มลม จึงช่วยให้ปั๊มลมมีเวลาพักในระยะเวลาสั้น ๆ หรือในระหว่างที่ปั๊มลมมีปัญหาหรือจำเป็นจะต้องซ่อมแซม ถังชนิดนี้ก็จะช่วยเก็บกักลมส่งต่อไปยังเครื่องจักรให้สามารถทำงานหรือยังต่อเนื่องได้

  • ช่วยให้สามารถใช้ลมอัดได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อมีถังในการสำรองลม จะทำให้สามารถใช้ลมอัดได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับเครื่องจักรในโรงงานทุกเครื่อง ลดโอกาสเกิดลมน้อยหรือมีจำนวนไม่เพียงพอทำให้เครื่องจักรทำงานสะดุดไม่ราบรื่นได้

  • จ่ายลมด้วยความดันสม่ำเสมอ

การมีถังพักจะช่วยให้สามารถจ่ายลมออกไปด้วยแรงดันที่สม่ำเสมอคงที่ตลอดเวลา ทำให้เครื่องจักรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • ช่วยแยกไอน้ำที่ติดมากับลมอัด

ในการผลิตลมของเครื่องปั๊มลมนั้น บางครั้งอาจจะมีไอน้ำที่ปะปนมากับลมอัด ถังพักก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยแยกไอน้ำที่ปะปนมาได้อีกด้วย

วิธีเลือกขนาดถังพักลมให้เหมาะสม

ขนาดของถังพักก็สำคัญเพราะหากเลือกขนาดที่ไม่เหมาะสมกับปั๊มลมหรือไม่เหมาะสมกับเครื่องจักรก็จะส่งผลให้ทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และอาจจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้

  • ถังที่มีขนาดใหญ่เกินไป

จะก่อให้เกิดการใช้ต้นทุนที่มีราคาสูงมากขึ้นเนื่องจากเครื่องปั๊มลมทำงานหนักจนเกินไป เมื่อเทียบกับปริมาณลมที่ต้องการจะใช้ ดังนั้นจึงไม่ควรเลือกถังพักลมที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป

  • ถังที่มีขนาดเล็กเกินไป

จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของปั๊มลมที่เร็วมากยิ่งขึ้น เพราะหากใช้ถังพักที่มีขนาดเล็กจนเกินไป จะทำให้แรงดันไม่เสถียร และปั๊มลมมีการทำงานที่ติดขัดหรือหยุดทำงานอยู่บ่อย ๆ จนทำให้สิ้นเปลืองพลังงานได้

ถังพักลมจึงค่อนข้างมีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่มีถังพักหรือถังพักทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะส่งผลต่อเครื่องจักรโดยตรง ดังนั้นจึงควรหาถังที่มีขนาดพอดีกับการใช้งานในโรงงานและการผลิตลมของเครื่องปั๊มลม เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

About the author