ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ในระบบมีอะไรบ้าง และกระบวนการทำงาน

CategoriesLifestyleTagged

เครื่องปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน หรือเครื่องปั๊มน้ำจากบ่อบาดาลที่ไม่ใช้ไฟฟ้าแต่จะใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แทนเรียกว่า ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ซึ่งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มีประโยชน์หลายอย่างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ใช้ทดแทนระบบไฟฟ้า ช่วยประหยัดค่าไฟ ประหยัดน้ำมันและสามารถสูบน้ำได้ในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งไฟฟ้าด้วย แต่จะติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ต้องมีอุปกรณ์ครบครันและต้องเข้าใจถึงกระบวนการทำงานเสียก่อน

อุปกรณ์ในระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

  • ระบบผลิตไฟฟ้าหรือแผงโซล่าเซลล์ มีหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า
  • ระบบจ่ายไฟและอุปกรณ์ป้องกัน คือ กล่องควบคุมอินเวอร์เตอร์ เบรกเกอร์อุปกรณ์การไฟฟ้าต่างๆ
  • ระบบสูบน้ำ คือ ปั๊มน้ำโซล่ามีหลายประเภท เช่น ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มชักโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส การจะเลือกประเภทของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นั้น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

กระบวนการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

หลักการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์คือเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์รับแสงแดดแล้วจะส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่ได้เข้าสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ก่อนทำการจ่ายไฟให้กับตัวปั๊มอีกที ตัวปั๊มจะหยุดทำงานเอง ถ้าน้ำในแหล่งจ่ายแห้งหรือไม่มีพลังงานเพียงพอหลังอาทิตย์ตกดิน ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จะคำนวณจากระดับความสูงของน้ำและปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในแต่ละ วันถ้าต้องการสูบน้ำที่ลึกมากๆ หรือต้องการปริมาณน้ำต่อวันเยอะๆ ก็จะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์มากขึ้นตามไปด้วย การทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ตัวปั๊มจะดูดน้ำจากบ่อหรือคลอง กระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะผ่านตัวคอนโทรลแล้วทำให้ตัวปั๊มทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้ไฟฟ้าเลย

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แบ่งตามประเภทของกระแสไฟ ปั๊มน้ำกระแสตรงสามารถต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ได้เลยโดยตรง เนื่องจากไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ทำให้มีการสูญเสียน้อยและมีความปลอดภัยมากขึ้นจำเป็นต้องควบคุมแรงดันให้เสมอตลอดทั้งวันในการใช้ปั๊มโดยต่อคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ ส่วนปั๊มน้ำกระแสสลับจะเป็นการต่อเข้ากับโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าจากกระแสตรงให้กลายเป็นกระแสสลับ แต่ควรเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพดี ทำให้มอเตอร์ปั๊มน้ำหมุนได้อย่างสม่ำเสมอ ถ้าใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำจะส่งผลให้มอเตอร์ได้รับกำลังขับไม่เต็มพิกัด ทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้มอเตอร์เกิดเสียงดังได้นั่นเอง

หวังว่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้จะมีประโยชน์หรือพอเป็นแนวทางให้กับคุณได้ศึกษาหาความรู้ได้ โดยเฉพาะคนที่กำลังวางแผนจะติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ซึ่งควรทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ไว้บ้างในเบื้องต้น

About the author