ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

CategoriesBusiness

ปัจจุบัน ด้วยความคิดการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป หนุ่มสาวมากมายที่จบการศึกษามานิยมที่จะตั้งธุรกิจของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นพนักงานประจำ เพราะต้องการความมีอิสระในชีวิต แต่มีไม่น้อยทีเดียวที่ไม่ทราบว่า การจัดตั้งบริษัทหรือดำเนินธุรกิจสักอย่าง แม้กระทั่งค้าขายทางออนไลน์ เราจำเป็นจะต้องเสียภาษีหากเกิดรายได้จากการประกอบธุรกิจ และหารายได้จากธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมานั้น เกิดเพิ่มพูนงอกงาม มันจะเป็นการกระทำธุรกิจที่ถูกต้องหากเราเสียภาษี และการเสียวิธีที่มีความยุติธรรมกับรายได้ของเราและภาครัฐ คือการจดทะเบียนบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง ซึ่งหน้าที่การเผยแพร่ข้อมูลนี้ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทด้วย

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทที่บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้แก่

1. ตั้งบริษัทสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ คือรายจ่ายต่างๆที่เกิดขากการประกอบธุรกิจสามารถหักออกจากกำไร และไม่ต้องเสียภาษีได้ แต่ไม่สามารถนำรายจ่างส่วนตัวมาหักได้ ซึ่งผู้ประกอบกิจการสามารถปรึกษาเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่รับจกทะเบียนบริษัทถึงรายละเอียดได้

2. จ่ายภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดา รายได้บุคคลธรรมดา หากไม่ถึง 26,000 ต่อเดิน ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี และจะต้องเสียภาษีตั้งแต่ 5 – 35% ขึ้นไป ขณะที่ รายได้จากนิติบุคคล ต้องเสียภาษีตั้งแต่มีรายได้มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป โดยมีบันไดภาษีที่ 15 – 20 % เท่า คือหากคุฯมีรายได้จากธุรกิจของคุณยิ่งมากเท่าไหร่ การจดทะเบียนบริษัทจะมีเพดานภาษีแค่ 20% เท่านั้น

3. รัฐสนับสนุนทั้งเงินทุนและความรู้ ท่านจะได้รับข่าวสารความเป็นไป และการอบรมจากภาครัฐ เกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4.เงินทุน สินเชื่อ ดอดเบี้ยต่ำ เมื่อท่านเข้าร่วมเป็น SME ท่านจะได้สิทธิประโยชน์มากมายจากการขอสินเชื่อ

5.มีความน่าเชื่อถือ การเป็นนิติบุคคล จะทำให้การประกอบนิติกรรมต่างๆเป็นไปอย่างง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเรามีความน่าเชื่อถือ สามารถขอเครดิตจากคู่ค้าหรือบริษัทขายวัตถุดิบได้

6.ติดต่องานง่าย เมื่อเป็นบริษัท นิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นบริษัทที่มีที่ทำการที่แน่นอน

7.พร้อมขยายตลาด เมื่อธุรกิจใหญ่ขึ้น การขยายตลาดย่อมเป็นเรื่องที่ตามมา โดยเฉพาะการเพิ่มสามารถ หรือส่งสินค้าสู่ต่างประเทศ การที่เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้อง จะทำให้มีโอกาสในการขยายตลาดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ง่าย

8.ไม่พลาดเรื่องสิทธิประโยชน์ ขณะนี้มีมาตรการรัฐมากมายที่ออกมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล้กอย่าง SME และ Start up หากเรามีทะเบียนการค้า ย่อมจะต้องได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ว่าจะเรื่องเงินทุน หรือการเสวนามากมาย เพื่อให้เราได้เข้าถึงแหล่งทุน หรือ แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจของเรา

ข้อมูลที่กล่าวมาเบื้อต้นนี้ คือข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักลงทุนรุ่นใหม่ อาจจะยังไม่ตระหนักถึงการจัดตั้งบริษัทที่ถูกต้อง ซึ่งบริษัทรับจดทะเบียน บริษัทไม่ควรมองข้ามที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้

About the author