ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน

CategoriesConstructionTagged , ,

                อาจเรียกได้ว่าการเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานที่ดี มีคุณภาพ พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ คือสิ่งที่เป็นตัวตัดสินว่าโรงงานซึ่งเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงของธุรกิจนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำธุรกิจหรือไม่ หรือจะกลายมาเป็นสถานที่ที่มีปัญหาจุกจิกมากมายที่เจ้าของธุรกิจจะต้องมานั่งแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้สอดรับกับงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในฐานะเจ้าของธุรกิจและนักลงทุน ก่อนการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาก็จำเป็นจะต้องมีการศึกษาและวางแผนการสร้างและว่าจ้างให้ดีเสียก่อน

วิธีการเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานที่รู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องดูเป็นด้วย

โปรไฟล์ต้องเป็นของจริง

ถึงแม้ว่าสมัยนี้การสร้างโปรไฟล์ผลงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานจะสามารถตรวจสอบกันได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีบริษัทที่ชอบแอบอ้างผลงานของบริษัทอื่นเอามาเสนอคนว่าจ้างอยู่ ด้วยเพราะหลายครั้งที่ผู้ว่าจ้างหลายคนมักจะพลาด มองข้าม หรือไม่สนใจที่จะตรวจสอบโปรไฟล์ของบริษัทรับเหมาะให้ดี ไม่ว่าจะเพราะความเชื่อใจหรือภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือของตัวแทนก็ตาม เพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่จะต้องมีการลงทุนสร้างโรงงานอย่ามองข้ามเรื่องของการตรวจสอบโปรไฟล์งานของผู้รับเหมาเด็ดขาด

การให้คำปรึกษาและรับฟังอย่างมืออาชีพ

การพูดคุยกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานถือเป็นหนึ่งขั้นตอนเจรจาที่สามารถใช้ในการพิจารณาถึงความสามารถและความเป็นอาชีพของบริษัทได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นจากการรับฟังโจทย์ความต้องการของผู้ว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาที่มีความเป็นมืออาชีพจะรับฟังโจทย์ของคนจ้างอย่างตั้งใจ ถ้ามีการเสนอโจทย์ไปก่อนหน้าก็จะมีการทำสรุปข้อเสนอหรือที่เรียกว่าทำการบ้านมาก่อน แล้วก็จะมีการนำเสนอทางเลือกในการสร้างโรงงานที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ตอบโจทย์ และคุ้มค่าผ่านการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

ทุนจดทะเบียนและที่อยู่

เรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานเป็นอีกหัวข้อที่มีความสำคัญค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกับการก่อสร้างโรงงานที่มีมูลค่าสูง ซึ่งบริษัทที่จะมาทำหน้าที่รับเหมาควรจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่สูงและเป็นทุนที่มีการชำระแล้วด้วย นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของที่อยู่ของบริษัท ในที่นี้ก็คือการเข้าไปดูสถานที่สำนักงานใหญ่ของผู้รับเหมาโดยการนัดเข้าไปคุยงาน เพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นถึงสำนักงานจริง ๆ บริษัทจริง ๆ และบุคลากรทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร น่าไว้วางใจแลดูเป็นมืออาชีพหรือไม่ด้วย

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานที่จะสามารถให้บริการเจ้าของธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ จำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญที่สามารถดูได้จากโปรไฟล์ผลงานที่ผ่านมา หรือจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการก่อสร้าง และความเอาใจใส่ลูกค้า รวมไปถึงเรื่องของทุนจดทะเบียนและที่อยู่สำนักงาน โดยรายการทั้งหมดนี้อยากให้เจ้าของธุรกิจทุกคนพิจารณาให้ดี ดูให้ละเอียดมากที่สุดก่อนการตัดสินใจเลือกให้ผู้รับเหมารายนั้น ๆ มาดูแลงานก่อสร้างโรงงานให้กับเรา

About the author